En Miquel de Petra i de la Part Forana.

Un poc de tot des de l'ànim i la crítica.

No m'ho puc creure. ( Dedicat a Miquel Ramis portaveu del PP).

mimome | 30 Novembre, 2006 16:41

Per la radio avui (dijous 30 de novembre 06) he escoltat dues veus:

Miquel Ramis portaveu del PP dient: “ la corrupció és inherent a la persona humana, per tant tots els polítics ens hi podem veure involucrats.”

Sr.Rafel Perera, el misser defensor del PP i per tant, del Sr.Hidalgo ,ex-batle d'Andratx :” he parlat amb el meu defensat i m'ha dit que té “arguments raonables” per demostrar que ha actuat legalment”.

Estic estorat Miquel, però la teva afirmació és molt perillosa a més de filosòficament esdevenir un sil·logisme fals... T'has tornat un calvinista pur i dur = estam predestinats a ser el que som, per tant, cap responsabilitat personal.

Si estam predestinats a esdevenir corruptes, per tant cap responsabilitat ni política ni jurídica pel Sr.Hidalgo...és possible que tot un misser, defensi això ? No m'ho puc creure !

Si estam predestinats a esdevenir corruptes, tots els polítics som corruptes, per tant no importa tants d'espants amb la corrupció del PP: els altres partits són ben iguals de corruptes. Te n'adones ,Miquel que tu has estat Batle, i que ets polític i te declares oficialment corrupte ? Arribes fin aquest grau tan heroic en be del teu PP, per declarar-te oficialment corrupte ? ...Miquel, no m'ho puc creure !! Tendràs cara per poder-te presentar a unes altres eleccions ?

Miquel, per defensar el teu PP has volgut escampar murta a tots els altres. Has fet un trist favor a la classe política, fins i tot als teus del PP...Com a misser que ets, hauries de concedir “la presumpció d'innocència als altres partits” i deixar que la justícia actuï en el teu... O també vols arribar a declarar corruptes a tots els missers ? No m'ho puc creure, Miquel.

I del Sr.Perera, per respecte al procés judicial en curs no hi vull entrar, sols diré que si el Sr.Perera és capaç de demostrar la innocència del Sr.Hidalgo, definitivament deixaré de creure en la justícia i anirà per terra l'alenada d'aire fresc que ara ha entrat dins les meves entranyes, amb aquesta actuació a Andratx.

Més democràcia, senyors regidors !

mimome | 30 Novembre, 2006 15:55

Carta oberta a Catalina Mas i Tomeu Gual del PSM de Petra , que estan enfadats amb aquest Bloc.

Ja que no creau espais on poguem parlar tranquil·lament, emplearé aquest mitjà que sé que llegiu, per expressar-vos a vosaltres i a tots els lectors unes quantes reflexions:

No és bo enfadar-se tant : vos vaig veure molt enfadats amb el que vaig escriure; ho he repassat i me reafirm en tot, primer perquè no hi ha una sola mentida i segon, perquè tenc tot el dret del mon a criticar-vos si jo trob que vos tancàreu amb pany i clau, sense voler atendre raons. El bloc està ben obert als vostres comentaris i jo mostr la cara, altres la fan mostrar als altres.

Criticar no és estar en contra del que es fa, és voler millorar el que es fa i la manera com es fa... Acceptar, encaixar crítiques és molt sa democràticament parlant.

Democràcia és pluralitat: me sap greu haver-vos de recordar que el tenir majoria absoluta no vos dona la veritat absoluta en tot i per tot. Vos heu equivocat, vos equivocau i vos equivocareu: acceptau-ho i sereu més feliços.

Democràcia és respecte per la diversitat : no volgueu crear un nou tipus de dictadura de la majoria on les minories no hi tenguin cabuda. Crec que vos sona allò de “minoria lingüística, minoria ètnica, partit minoritari...” Vos agradaria ser tractats com vosaltres tractau a les “minories” del poble ? Pensau que aquestes minories sumades donen com resultat la majoria.

Per acabar, no confongueu la crítica a unes actuacions, a unes idees amb la no acceptació de les persones : feis bona cara als que no pensen com vosaltres, és un bon exercici de democràcia.

Vergonya, cavallers ,del PP...

mimome | 27 Novembre, 2006 18:27

Ha esclatat el que havia d'esclatar : la corrupció urbanística.

El Director General d'ordenació del Territori, Jaume Massot i el Batle d'Andratx, Eugeni Hidalgo detinguts per corrupció urbanística... Per si hi ha dubtes pertanyen el primer al govern del Sr.Matas i el segon és el candidat avalat pel Sr.Rodriguez i Matas... Està clar que són del PP : no podria ser d'altra manera.

La primera sensació que tenc és la recuperació de la confiança en la justícia. S'havien resolt uns casos com Bitel, Mapau,Sta.Margalida... d'una manera tan rara que, al meu pobre entendre, no era “just” del tot.

La segona és l'esperança que en cauran d'altres.

La tercera que la por farà que les coses es facin millor.

La quarta és la proclamació de la felicitat que sentim tots aquells que no especulam urbanisticament, que no enganyam, que no feim doblers però tenim i lluitam per uns valors, que estam dins la política per servir al poble i no servir-nos del poble...Avui, des de la meva felicitat vull dir.GRÀCIES FISCALIA ANTICORRUPCIÓ !!!

I per favor, Sr.Matas, Sra.Moner, Sra.Mabel Cabrer, Sr.Rodriguez : DIMISSIÓ JA !!!

Acords i desacords pel que fa a la memòria històrica a Petra.

mimome | 26 Novembre, 2006 20:24

Acords i desacords pel que fa a la memòria històrica a Petra.

Acords:

que fou un acte emotiu : el testimoni clar de la filla d'Antoni Riutort, bon treballador i bon pare que ens contà com son pare se va despedir de la seva esposa i la por que entrà de ple dins ca seva, ens posà els pels de punta.

Els distints testimonis contats per la presidenta de l'Associació per la recuperació de la memòria històrica de Mallorca al llarg de la seva exposició al Saló d'actes de l'Ajuntament, ens emocionaren a tots els presents.

Que fou un acte de justícia : una filla d'un assassinat em manifestava :”ja era hora, ens hem hagut d'amagar massa temps; hem callat massa, a partir d'ara aniré amb la cara ben alta i no callaré”.

La placa col·locada al cementiri ho expressa clarament: “que les injustícies del passat no es tornin a repetir mai més”.

Que fou un acte de valentia per part dels familiars: -

- Perquè foren ells que ho demanaren i donaren la cara

-- Perquè hi eren presents amb orgull i sense vergonyes.

Que fou un acte educatiu: no es va sentir cap veu “revanchista”, sinó que per exemple, Unió Musical al concert de Santa Cecília demanava “que els fets com els que succeïren a la Guerra Civil no es tornin a repetir mai mes.”

Desacords :

Que el PSM/Bloc intenti fer-se l'acte seu, sense el més mínim detall o convidada a un grup com el Psoe que com va dir la Presidenta de l'associació, foren els seus militants els més perseguits...Ja que parlam de memòria convé recordar als més joves i desmemoriats que en els moments de la repressió el Psm encara no existia...El Psm duu 30 anys d'existència i el Psoe 130...

Que el Batle aprofiti aquest acte institucional per atacar al PP dient-los “falsos demòcrates”:dins el PP hi ha de tot com per tot, però és una injúria posar tot el PP com “fals demòcrata”.Tal volta es pot dir a un míting de partit però no a un acte institucional.

Que cap membre del PP de l'Ajuntament hi fos present a l'acte.

Que la presidenta de l'Associació s'encengués més en contra del govern de Zapatero que ha presentat un avantprojecte de llei ( = que encara es pot reformar), que no contra el diputat del PP Sr.Huguet que defensà la no acceptació de la proposta que feu l'Associació per la recuperació de la memòria històrica de Mallorca.

Però entre acords i desacords, vull expressar :

-- la més sincera enhorabona als familiars per la iniciativa i pel coratge.

- el meu encoratjament a Tomeu Garí i Simó Tortella per la seva tasca investigadora

el meu agraïment a l'Ajuntament/institució per l'acollida, no podia ser d'altra manera.

la dolorosa i trista sensació dels fets i l'esperança de que no tornaran a succeir.

Moltes gràcies familiars.

Els homes ens apuntam a la no violència de gènere

mimome | 24 Novembre, 2006 15:51

Pel seu interés i per la seva simbologia en el dia de demà, transcric aquest MANIFEST que m'han fet arribar...Ja és hora que els homes ens allistem en la lluita contra la violència de gènere...

Jo m'hi apunt...i tu ?

MANIFEST AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

A punt de complir-se el segon any de l'aprovació per tots els grups polítics en el Congrés dels Diputats de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, i una vegada posada en marxa la pràctica totalitat dels mecanismes que en aquesta es contemplen per tal de fer-la efectiva, és el moment de preparar pel futur les accions que aconsegueixin eradicar el patiment que aquesta terrible lacra suposa per a la nostra convivència i dignitat social.

El Partit Socialista, sensible a las demandes de la ciutadania, impulsà aquesta Llei i el Govern, dirigit per José Luis Rodríguez Zapatero, reconeixent la importància d'aquest dramàtic problema, va fer que fos la primera Llei aprovada pel seu Executiu.

Essent com és la Violència de Gènere un problema de primera magnitud que commou i afecta a tota la ciutadania, és necessari que totes les forces polítiques ajuntem esforços i posem tota la nostra empenta i voluntat perquè els qui la pateixen, les víctimes, recuperin la seva dignitat, la seva estabilitat emocional i els seus drets de ciutadania plena.

Cap llei aconsegueix els seus fins de manera satisfactòria ni de forma immediata sense que amari plenament el teixit social al qui va adreçada. Si més no aquesta, que ha de lluitar contra atavismes masclistes profundament arrelats a la nostra cultura. Per això, i com a requisit indispensable per a que la Llei Integral contra la Violència de Gènere sigui totalment eficaç, tota la societat s'ha d'esforçar, tant individualment com col·lectiva, en dur a terme una profunda tasca de sensibilització, rebuig, prevenció i educació que remogui i destrueixi el silenci, la complicitat, l'obscurantisme i la crueltat que emanen d'aquesta violència contra les dones.

Des de les famílies, l'escola, els centres de treball, la Universitat i, en tots i cascun dels àmbits la nostra societat, cada ciutadà, cada ciutadana i cada institució, pública o privada, tenen el deure i la missió fonamental de cooperar per educar en igualtat, sensibilitzar la ciutadania, rompre el cèrcol de silenci, prevenir el maltracte i denunciar-ho des de les seves primeres manifestacions.

Són totes elles responsabilitats que hem d'assumir i no deixar passar si volem aconseguir acabar amb la Violència de Gènere.

Per tot això l'Agrupació socialista de Petra proposa la següent declaració: •

L'Agrupació Socialista de Petra insta a defensar amb fermesa i energia la llibertat, l'autonomia i la seguretat de les dones.

L'Agrupació Socialista de Petra es compromet i insta a la resta d'institucions a intensificar els esforços per a conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania contra aquests delictes, mitjançant la propera Estratègia Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere.

L'Agrupació Socialista de Petra es compromet i insta a mantenir i fomentar el compromís unànime de totes les forces polítiques en contra de la Violència de Gènere, evitant tota utilització partidista.

• Es compromet i insta a seguir millorant l'eficàcia en la protecció de les dones víctimes de la Violència de Gènere, en l'àmbit judicial, policial i del seu entorn familiar i social.

....memòria històrica 2

mimome | 21 Novembre, 2006 21:53

1.. MEMÒRIA HISTÒRICA. El dissabte mateix, 25 de novembre a les 16,30 al cementiri municipal hi haurà un acte d'homenatge als desapareguts de la Guerra Civil i acte seguit al Teatre Es Quarter hi haurà la presentació de l'Associació per la recuperació de la “Memòria històrica” a càrrec de la seva presidenta Margalida Capellà. M'agradà una reflexió que vaig llegir l'altre dia, venia a dir : La memòria serà contraproduent si encalenteix odis o rancors; serà positiva si ens fa adonar de la realitat per tal de no repetir-la mai mes. Per poder arribar al perdó cal haver pres consciència del mal que s'ha fet. Jo m'apunt a la memòria del passat per tal de no repetir-la i obrir un futur més esperançador...I vosaltres,amics/gues lectors ?

Solidaritat, música i memòria històrica a Petra !

mimome | 21 Novembre, 2006 18:41

SOLIDARITAT, MUSICA I MEMÒRIA HISTÒRICA.

El cap de setmana vinent, 24 i 25 novembre, podem dir que Petra s'omplirà de gom en gom de :

1)SOLIDARITAT, divendres 24 a les 20 h. a CA NA MIA ( Fundació Jaume Ribot i Amengual) hi ha una trobada amb persones d'Africa intitulada “Petra amb Àfrica o el repte dels objectius del mil·lenni en la lluita contra la pobresa.

De la mà de Veïns sense fronteres caminarem coneixent més la crua realitat de la pobresa a Africa i ens animarem en la lluita contra la pobresa i en aconseguir els objectius del mil·lenni

Aquests objectius són:

1.Erradicar la pobresa extrema

2.Assolir l'educació primària universal

3.Promoure la igualtat de gènere i l'autonomia de la dona

4.Reduir la mortalitat infantil

5.Millorar la salut materna

6.Combatre la sida, el paludisme i altres malalties.

7.Garantir la sostenibilitat ambiental

8.Fomentar l'associació mundial per el desenvolupament.

El mateix acte es repetirà a Palma a la Fundació La Caixa, dimarts 28 de novembre a les 19,30. ...És una bona oportunitat per esdevenir solidaris, ja que jo he arribat a la conclusió que el gran problema no és ni el terrorisme ni la immigració: EL GRAN PROBLEMA ÉS L'EXTREMA POBRESA...I aquesta és la tasca de tots :ERRADICAR-LA DEL PLANETA !.

2. MÚSICA : Santa Cecília és la patrona de la música i els músics ens delectaran amb un concert, dissabte 25 de novembre a les 21 h. al Teatre Es Quarter. La Banda de Unió Musical Petra, amb participació de més de 50 músics ens oferiran un concert i després anirem a sopar junts.

Serà bo recordar que aquest dissabte passat, 18 de novembre,l'Escola de Música de Petra participà a Ses Salines en una jornada d'intercanvi musical i personal amb l'Escola de Música de Ses Salines...Enhorabona per la iniciativa, així com també felicitar les persones que estan al darrere del concert que els alumnes del Col·legi Públic Juníper Serra donaren el dilluns avançant-se així a la festa de santa Cecília.

3. MEMÒRIA HISTÒRICA.

El dissabte mateix, 25 de novembre

Desde Andalucia....

mimome | 18 Novembre, 2006 09:35

Un poc d'aquí i d'allà

Pas uns dies a Màlaga amb alumnes de l'institut Damià Huguet de Campos, on treballo. Estam participant en unes trobades interculturals juntament amb joves de Melilla i Castilla León.

Aquestes jornades pretenen la convivència d'alumnes, l'intercanvi de coneixements de les distintes comunitats que representen, la relació pràctica amb joves provinents d'altres cultures, l'aprenentatge d'una convivència oberta, el debat, la festa, la gastronomia,etc...

Vistes les notícies que ens arriben, vull posar a debat o a consideració, algunes qüestions:

Corrupció política : és clar que a Màlaga ens arriba més tot el referit a Marbella, però també arriba el cas del cap de policia de Mallorca amb el narco, el desveri urbanístic deves Lugo, els regidors del PP de València... COM ENGRESCAR ALS JOVES EN LA PARTICIPACIÓ POLITICA DAVANT AQUESTS ESCÀNDOLS ? Ens queda molt per fer.

Aprofit per felicitar la candidata socialista Aina Calvo per voler asumir la gestió personal d'urbanisme de Palma. Des de la seva trajectòria professional dins la UIB pot donar una resposta engrescadora als joves.

Dues contradiccions del PP balear i del Sr.Rodríguez en particular

1ª) La poca consideració de la dignitat de la dona en tot el que fa referència a la normativa de sex-shops i altres semblants: els privilegiats són els empresaris del sector a costa de les dones i sempre reben les mateixes: les de classes més baixes.

2ª Un gran pla de la Conselleria d'Educació per prevenir l'alcholisme i la nulitat en l'aplicació de les normes vigents sobre el consum d'alcohol en els menors.

Conclusions:

La dignitat de la dona està molt més clara en els partits d'esquerra que no els de la dreta.

Els joves necessiten models engrescadors amb noves visions del món i de la vida: el PP ofereix tenir més dobblers, nivell de vida....L'esquerra ofereix alternatives per SER d'altra manera, amb ideals. Confio que la majoria de joves sabran elegir bé.

Perquè les dones siguin millor considerades, perquè canviin molts de models, per canviar la societat en general...NECESSITAM MÀ ... DE DONA !!!

A Palma podràn elegir dos models de dona: Catalina Cirer (PP) Aina Calvo (Psoe)

Al Consell Insular entre Mª Antònia Munar (UM) o Francina Armengol (Psoe)

A Petra, el Psoe és l'unic partit que presenta una dona de cap de llista. A Manacor també... en sortiran d'altres.

És una llàstima que el Bloc no jugui més fort a favor de la dona capdavantera.

Des d'Andalucia vull dir:

Sí a la dona al capdavant de responsabilitats polítiques.

Sí a la participació política malgrat les seves mancances.

Sí a models engrescadors pels joves perquè puguin viure sense alcohol i sense droga

No a les contradiccions del PP i en especial del Sr.Rodríguez.

Despistes religiosos ?

mimome | 09 Novembre, 2006 17:06

A Petra, com arreu, anam ben despistats en qüestions religioses.

Estat de la qüestió: es comença a parlar de primeres comunions dels nostres fils/filles...Som una vintena de famílies de les quals sols 6/7 pensam fer-la conjuntament i els altres individualment.

Les raons són diverses i fins i tot, examinades una per una, respectables, però al meu entendre mal encaminades i sense futur.

En què anam despistats ?

1.En no voler entendre que “comunió” vol dir, grup,comunitat, església... Per tant sols hi ha comunió si hi ha grup.

2.En no voler entendre que “comunió” cristianament parlant, vol dir unió amb Jesús, la seva persona, la seva obra, les seves paraules... Per tant el més important hauria de ser veure si fills i pares creiem en Jesús, seguim la seva paraula, imitam la seva obra.

3.En no voler entendre que “comunió” vol dir “unió amb “: diguem-li germans, més pobres, més marginals... Per tant no hi ha comunió sense compromís cap als altres.

3 Alertes :

Als pares : no donem la culpa als nins, ni als catequistes, ni a l'església en general:acceptem la part que ens toca per dir que creim en unes coses i fer-ne unes altres.

Als responsables eclesials : l'oferta que es fa no és molt engrescadora ; heu de millorar en el contingut i en les formes.

Als nins i nines : no vos confongueu :la primera comunió és una etapa d'una llarga carrera que hem de fer conjuntament amb els adults per madurar la nostra fe al llarg de tota l'existència.

Això que ens passa per Petra, ben segur passa pel 95% dels pobles de Mallorca... qui serà el valent que agafi el bou per les banyes i trobi solucions ?... Esper respostes.

Immigració, procés de pau i conveni de carreteres.

mimome | 07 Novembre, 2006 08:34

Tres preguntes....Tres qüestionaments.

1.IMMIGRACIÓ.

Per què la Presidenta del Consell de Mallorca i presidenta d'U.M, està tan encaparrotada en dir “que ja no hi cap més gent a Mallorca” ?

Qüestion el seu plantejament liberal del que tant presumeix i li qüestion com queda el dret universalment reconegut de poder viure on es vulgui...S'hauria de llegir els informes que parlen de la necessitat de nous vinguts per treballar entre 12 i 15 mil.

2. PROCÉS DE PAU A EUSKADI.

Per què el PP de les Illes i molt més l'Estatal, s'encaparrota en estar en contra del procés de pau a Euskadi, votant en contra al Consell de Mallorca al suport al procés de pacificació del País Basc ?

Qüestion que el PP usi el País Basc amb tot el que significa de cultura, amb les seves riqueses i les seves misèries, com una pedra per tirar sempre en contra dels mateixos bascs i sobretot del govern de Rodríguez Zapatero...Qüestion que no es llegesqui les cartes dels Bisbes Bascs i l'adhesió del mateix Papa al procés, ja que quan ve el Papa a València es senten tan catòlics.

3. CONVENI DE CARRETERES.

Per què el PSM/EU/Verds voten en contra d'un conveni que suposa una aportació de Madrid de 560 milions € i que pot suposar una millora per totes les carreteres de Mallorca ?

Qüestion que es critiqui que Francesc Antich no sigui un bon intermediari i quan ha fet una bona mediació se li voti en contra. Qüestion que s'empri com excusa la manca de doblers de Madrid i quan venen es voti en contra. Qüestion l'abstenció del PP ja que li interessa més criticar a Madrid que solucionar els problemes de Mallorca.

Tres preguntes que esperen respostes... tres qüestionaments que esperen reflexió: en les vostres mans ho deixo.

A Petra també hi ha artistes i esportistes !!!

mimome | 02 Novembre, 2006 16:06

A Petra hi ha artistes !, Colau Salom és un d'ells.

El passat dijous 26 d'octubre 2006, la Galeria Mediterrània de Palma (carrer Sant Martí1) inaugurava l'exposició de l'artista petrer Colau Salom. Restarà oberta al públic fins 26 de novembre.

Aquesta exposició titulada FRANGES mostra les darreres obres d'en Colau on la mescla de colors, terra i franges donen una característica especial a l'obra, molt endinsada en la terra que el va veure néixer.

Desitjam el millor a l'artista i a la seva obra.

A Petra s'hi practica esport: presentació dels equips de Basket ( 31 octubre) i Volei ( 4 de novembre).

3 equips femenins i dos masculins donen consistència al club de Basket el més jove en quant a constitució. Més de 50 fitxes, obertura a altres jugadors/es del Pla i un equip directiu amb ganes és el que podeu veure i més si entrau a www.basquetpetra.com.

El mateix es pot dir del Club Juvenil Petra més dedicat al volei amb gran tradició femenina i consolidat en masculina en uns dels millors equips de les Illes una vegada hem llevat el Drac Palma de la superlliga.

El club juvenil duu més tradició a Petra, ja que té més de 25 anys i han passat moltes persones per les seves files. Mai s'agrairan abastament els anhels de totes les persones que han fet possible arribar on avui estam.

Voldria remarcar dues coses: Valorar tot el que suposa la pràctica d'un esport o altre en el que anomenam prevenció o educació en valors.

Millorar en obertura a distintes persones i mentalitats, seria un bon signe de maduresa de tot grup,associació i institució. Quan es personalitzen massa les coses, perilla el futur d'aquella associació. Desitjo de tot cor que en el basquet i volei no sigui així.

EL PP NO COMENÇÀ BÉ A PETRA !!!

mimome | 02 Novembre, 2006 15:17

No començam bé, senyors del PP de Petra !!!

Benvolgut Miquel Santandreu, candidat a Batle de Petra pel PP:

Acab d'escoltar per TV Petra ( que per cert el Sr.Matas va intentar finiquitar i ens salvarem per la corda que ens tirà el Consell de Mallorca,) el teu discurs i el discurs del Sr.Matas.

De bones a primeres ,vull donar-te l'enhorabona pel coratge que sempre suposa presentar-se en una llista per les eleccions i encara més si és de cap de llista.

Més encara, vull felicitar-te per la teva disposició a escoltar a tota la ciutadania de Petra.

M'alegren les noves energies que vols aportar a favor del poble de Petra.

Estic totalment d'acord que hi ha d'haver un canvi d'estil dins la política de Petra amb més concòrdia i unió i que s'ha de poder parlar de tot sense estar barallats.

Compartesc el que dius que els polítics hem de servir els interessos de tots i cadascun dels petrers. Fins i tot intuesc un més que probable canvi polític a Petra, com tu mateix dius.

Però tranquil, no et demano el carnet del PP i estiguis segur que no te votaré .. i a més com a ciutadà de Petra et deman que m'escoltis:

No pots dir “som els millors”, ja que la col·laboració s'ha de fer entre iguals.No uns superiors, “els millors” i els altres uns pobres desgraciats que sí,al millor les donam la paraula.

No pots dir “que amb el President del PP s'ha fet més en 3 anys que amb 30” : tires pedres a les teves teulades, ja que només hem tingut 4 anys govern no-PP = Pacte de Progrés i els AA governaren Petra un bon grapat d'anys com tu bé saps...I et refresc la memòria recordant-te que la gran obra al servei de tots els petrers i visitants del Pacte fou el TREN.

No pots començar dient mentides o mitges veritats, per exemple, dius “s'han gastat ,amb el govern del PP, més doblers que mai” i cites ( com fa el mateix Sr.Matas):

1.Escoleta nova : qui la va idear i qui la va pressupostar fou el govern del Pacte.Qui va embullar la troca final i qui la va inaugurar fou el PP.

2.Centre de dia : qui la va començar, la va pressupostar i va pagar la primera fase fou el govern del Pacte i qui va pagar la segona fase amb doblers venguts del govern ZP fou el PP.

3.Empedrat carrer Sol i Hospital : qui va concedir la subvenció fou el govern del Pacte i el PP pagà el que li pertocava per Conveni.

4.El camí de Bonany : li record que és una subvenció que demanà l'Ajuntament de Petra i que a altres pobles com Felanitx (governat pel PP) li concediren el 100 % i a Petra ens queda un 25% a pagar gràcies al seu bon sentit d'estimació als petrers.

5.Es veritat que els camins rurals és obra del govern del PP a petició de l'Ajuntament de Petra i amb contribució del tots els petrers... Per què no ho diuen ?

6.Sí que reconec com obra exclusiva seva el casal de Can Real, amb una taqueta en contra: la compraren i l'han arreglada sense un pla conjunt amb l'Ajuntament.... Qui s'encarregarà del manteniment ?

I el que m'ha posat el pels de punta ha estat sentir el Sr.Matas defensant un nou projecte per Petra en defensa de la llibertat...A Petra, Sr.Matas i senyors del PP hi ha llibertat. No siguin com el nou grup de Catalunya que ahir cridaven en castellà “libertad” ! Deixin als petrers que exercesquin la seva llibertat i no ofenguin a les persones que hem lluitat amb condicions difícils per la llibertat.

Per acabar, demani al Sr.Matas que parli millor la nostra malmenada llengua...No digui “bocanada” sinò alenada; no és diu “tropitjar” sinó trepitjar i millor dir “frescor” que no “frescura com diu el Sr.Matas, ja que significa:”tranquil·litat excessiva del qui no s'immuta per res”...Valdria la pena que quan mentissin s'immutassin i tornassin amb el nas llarg com Pinotxo. Les assegur que a Petra al Sr.Matas li hagués crescut dos pams.

Gabriel Galmés, ni sona ni sonarà.

mimome | 31 Octubre, 2006 08:49

Rectificacions i aclariments.

Després d'una llarga conversa aclaratòria amb el President de l'U.E.Petra, Gabriel Galmés , i donat que en aquest bloc jo me feia ressò d'una pregunta que havia escoltat d'altra gent ,en el sentit que Gabriel Galmés sonava com futur integrant de les llistes del PSM/Bloc de Petra, estic en condicions d'afirmar, fiat de la seva paraula,

a) que Gabriel Galmés no se presentarà a les llistes del PSM/Bloc de Petra, que no és militant i sí simpatitzant.

b) que el fet de ser President de l'U.E. Petra obeeix sols i únicament a motius altruistes per ajudar als joves.

Fiat de la seva paraula jo agafo públicament el compromís de no parlar de la seva persona en el meu bloc... Sols en parlaré si ell falta a la seva paraula i se presenta dins les llistes d'un partit polític.

El que no puc fer és rectificar el que deia respecte a l'U.E.Petra :” enhorabona a l'U.E.Petra per la iniciativa i que duri 25 anys més la tradició bunyolera a Petra”. Això ho mantenc, i ho mantindré sempre. També he dedicat uns anys de la meva vida a Petra a l'U.E.Petra com a secretari i record als qui han perdut la memòria històrica que l'U.E.Petra, en el moment que estigué a punt de desaparèixer, els qui aguantàrem el carro fórem el Sr.Antonio Arreza ( més conegut com el valencià) i un servidor Miquel Monroig, (més conegut per roquet).

Aprofit l'avinentesa per fer uns aclariments:

1.El bloc és obert i dona lloc a comentaris que cadascú pot fer lliurement.

2.Dir que jo atac la feina dels components de l'U.E.Petra és fals: llegesquin la revista “Olla d'aram” i veuran totes les lloances que sempre he donat als diversos clubs esportius, associacions,etc...Les persones que estan al front de qualsevol Associació mereixen tota la consideració.

3.Estam a un país on hi toca haver-hi llibertat d'expressió : fins i tot equivocant-me tenc dret a expressar els meus dubtes, les meves intuïcions...Jo al menys, vaig amb la cara ben destapada, altres tiren la pedra i amaguen la ma.

4.A Petra, també a altres llocs, és ben hora de llevar-nos les caretes i saber què pensen aquelles persones que es volen dedicar a servir el poble des de la política...No hi ha futur sense llibertat i a Petra hi ha massa persones esclaves dels favors concedits pels governants de torn i poques amb la llibertat suficient per exigir els seus drets.

Punt final : deman disculpes a la persona, però no al càrrec. Me fio de la seva paraula : no sona ni sonarà a les llistes. Mantindré el compromís: no me ficaré més amb la seva persona. 31/octubre 2006.

Basta de donar les culpes als immigrants !!!

mimome | 29 Octubre, 2006 18:44

La mentida de donar la culpa a l'immigració. Confesso que dec aquesta breu reflexió a un excel·lent article llegit al Diari Balears, obra de Miquel Payeras, titulat: “la mentida de la pobresa”. Estic cansat de sentir que la culpa de tot és l'immigració : davant la manca d'inversions necessàries en Educació, Sanitat, Serveis Socials...el PP té l'excusa perfecta : l'augment de l'immigració. I de la construcció de les autovies ? No la deuen tenir els immigrants ? ..Ells van molt en tren. Dades canten, l'index de pobresa humana 2 (IPH2) que valora les mancances en salut, educació i en renda, és el següent: Any 1980 Mitjana Estat Espanyol 16,4 % Balears 20,6 % 2000 12,6 Balears 13,8 % 2006 8 % Balears 9 % Conclusió clara: l'any 1980 havíem tingut més pobresa i no teníem tanta immigració... per què donar la culpa de la pobresa a l'immigració ? Per què no ens plantejam si la causa de la nostra riquesa és l'immigració ? Per què ,encara que sols sigui per interès econòmic no començam a veure l'immigrant com un amic i no com un culpable dels nostres mals ? Però ,de totes totes, el que hem de considerar és que cada immigrant és una persona, amb la mateixa dignitat que cadascú de nosaltres i que el que no volem per nosaltres no el podem voler pels immigrants. Una darrera consideració: a més de les polèmiques personals de la Conselleria d'immigració, crec que el PP hauria de reconsiderar la idea que té d'immigrant...No és possible la reducció que fa actualment: immigrant= possible votant. No, i mil vegades no : immigrant= persona = amb dignitat= amb drets = amb obligacions = lliure.

Quines bajanades diuen el PP i el PSM/Bloc per Petra !!

mimome | 29 Octubre, 2006 15:13

Darrers disbarats escoltats per Petra. 1)El PP vol canviar d'estil en la forma de fer política a Petra. En Miquel Santandreu (fill de Martí Santandreu,ex-batle) “alenada d'aire fresc i ple d'il·lusió”...i la darrera:” el PP ofereix un projecte nou on es defensa davant tot, la llibertat. 2)El PSM/Bloc vol desclassificar els terrenys industrials de Son Dalmau ( uns 65,000m2) i tornar-los a rústic, per motius mediambientals. 1)“Estil en la forma de fer política” ? Quan no es distingeix el que és Institució i partit ? En el PP les institucions estan al servei del partit i no el partit al servei de les institucions i sobretot del poble...que les sona les joves promeses del PP que es serveixen de les Institucions com Hospital d'Inca, Ibsalut, S'Institut? Només hi ha un estil de fer política= servir al poble Altra bajanada: “aire fresc”: un conservador no pot oferir aire fresc, ans al contrari, tornaríem endarrere, a altres temps, a altres idees. Ple d'il·lusió : corren rumors que l'il·lusió ve imposada pel càrrec que té a Palma = o acceptes o corre perill el càrrec La darrera i la més grossa:”defensar la llibertat”...però senyors del PP, en quin país viuen que han de venir a defensar la llibertat ? A Petra com a tot l'Estat hi ha llibertat, no en faltaria més!...La por a exercir aquesta llibertat ja és una altra cosa que no està sols en mans dels polítics. Tot i les bajanades dites pels cap grossos del PP, vaja la més sincera enhorabona a Miquel Santandreu per acceptar el repte de presentar-se a unes eleccions que poden marcar el futur del nostre poble de Petra. 2)Dins el bon clima institucional que existeix a Petra entre PSM/Bloc i PP, hem quedat sorpresos per l'intent de desclassificar els terrenys industrials de Son Dalmau. No es vol un polígon : hi ha 65.000 metres disponibles, està devora la carretera, bona comunicació...prefereixen 16.000 metres, aferrat al poble, sense sortida ni entrada per mor de la trinxera del tren. Motiu donat: impacte ambiental.... quina bajanada: el mateix impacte que fa uns anys les dugué al PSM a exigir el tren per defora, carregant-se 65,000 m de terreny rústic. Possibles motius ocults : a) La regidora del PSM i el seu espòs tenen el seu xalet/vivenda ben damunt el sòl industrial de Son Dalmau... que no és una bona paga pels serveis prestats ? b) Hi ha una dotzena de naus escampades per tot el territori municipal de Petra amb fort impacte ambiental ( i que consti que no critic als empresaris que les ha construït sinó als qui no han ofert alternatives com és ara el PSM)...Si sumam els vots que suposa cada nau i el grau de submissió que això comporta tendrem uns dels motius de la majoria absoluta. c)Els favors es paguen... els drets s'exerceixen..A Petra tenim massa deutors de favors i pocs exercitats dels seus drets. Per favor, senyors del PSM/Bloc deixau de dir bajanades i digau la veritat.
 
Powered by LifeType - Design by BalearWeb